3_operari2

2_motllo2

Des de la seva fundació al 1974, Plascom ha tingut la vocació de treballar per aportar solucions als seus clients al sector de la injecció de plàstics i construcció de motlles. Aquesta premissa ha fet que l’objectiu principal de l’equip de Plascom sigui aconseguir la major satisfacció del seu client. Per això treballem conjuntament amb ell per oferir un servei que s’adapti a les seves necessitats en tot moment, des de l’inici al final del projecte.

Gràcies als més de 40 anys en el sector ha fet que adquirim una dilatada experiència especialitzant-nos tant en petites, mitjanes com en grans sèries i amb diferents requeriments dimensionals, tècnics i de qualitat.

Al sector de la injecció de plàstics, la perfecció depèn del control dels paràmetres de cada peça. L’equip de Plascom analitza i executa aquests amb màxim rigor gràcies a l’experiència adquirida durant aquests anys i consolida el procés integral productiu del tractament a cadascun dels projectes. Aquest procés integral està recolzat per la sinergia dels diferents departaments de la nostra organització.

A l’estratègia de planificació de Plascom predominen una sèrie de requisits amb els quals assolim els nostres objectius fonamentals com són:

La fidelització dels nostres clients gràcies al compromís del treball amb absència d’irregularitats.

Fidelització de tots els integrants de la nostra organització aportant una formació contínua per aconseguir un equip excel·lent.

Una estructura organitzativa amb paràmetres precisos d’actuació com la disposició a la comunicació permanent, anticipació com a factor clau i la innovació constant de les nostres instal·lacions.

Actualment la tendència global és l’increment del consum dels materials termoplàstics a causa del seu cost, la seva durabilitat, funcionalitat, seguretat i fiabilitat. El mercat ha patit diferents canvis de la mateixa manera que els nostres clients i Plascom, gràcies a la seva versatilitat i innovació constant, està en condicions de subministrar a un ampli ventall de sectors amb diferents graus de qualitat i disposicions tècniques.

Entre d’altres sectors hem treballat per: automoció, vehicles industrials, aparells de mesura, electrònica, fitosanitaris, alimentació, extinció d’incendis, bombes d’aigua, puericultura o complements de la llar. Fabriquem una mitjana de 20 milions de peces anuals.

Des dels nostres inicis hem col·laborat amb els nostres clients donant suport al desenvolupament dels projectes aportant les solucions productives necessàries i implementant-les. Amb això hem aconseguit superar el rol com a proveïdor treballant de forma transversal.

El nostre major repte és aconseguir la màxima precisió, un desafiament que hem sabut abordar gràcies al nostre know-how, analitzant, buscant i executant les millores constants en els nostres processos.

4_magatzem

6_peces_negres

Vostè ens lliura el disseny de la peça i nosaltres gestionem tot el procés: construcció del motlle, proves funcionals, producció, embalatge i logística i tot això en condicions que ens permeten competir a nivell global. Gràcies a la gestió completa del projecte des del disseny preliminar fins al lliurament del producte ens permet aportar millores a la peça per tal d’optimitzar la capacitat i efectivitat del motlle durant la producció.

Donada la nostra consideració cap a tots els processos productius desenvolupem un manteniment específic per a motlles, utillatges i altres perifèrics efectuat per personal especialitzat.

En Plascom hi ha dos aspectes fonamentals on posem especial atenció:

D’una banda, la millora contínua del nostre sistema de qualitat evolucionat des de l’any 2000 on vam ser certificats amb la norma UNE-EN-IS 9001:2015 fins a l’actualitat en què disposem de la certificació UNE-EN-IS 9001:2015.

Per a l’adequat control del producte disposem d’un ampli equip de metrologia adaptat a cada tipus de fabricació.

Pel que fa a la qualitat preventiva, donem especial atenció a l’elaboració i implementació del mètode AMFE (Anàlisi Modal de Fallades i Efectes) utilitzant-hi el nostre equip multifuncional.

Per a la realització de cada projecte, Plascom disposa d’un equip humà especialitzat, format i multidisciplinari que aporta una millora contínua a cadascun dels processos assegurant un alt nivell de qualitat.

A Plascom disposem d’un parc de màquines actual i amb tecnologia d’alt nivell totalment equipat amb perifèrics per optimitzar tots els processos. L’àrea de producció està totalment adaptada, igual que la resta de departaments, a la gestió integral del producte i amb autonomia suficient per realitzar una qualitat preventiva amb les màximes garanties.

Gràcies a un programa de manteniment preventiu i predictiu tant de les instal·lacions com de la maquinària podem assegurar una gran fiabilitat en tots els processos, aconseguint una mínima minva a causa d’aturades per avaries imprevistes.

La utilització d’un mètode de planificació exhaustiu en tot el procés productiu ens permet garantir el lliurament del producte fabricat a les dates acordades amb el nostre client. Per complir aquest propòsit s’analitzen, avaluen i implementen nous sistemes com la càrrega automàtica de comandes al sistema informàtic, la utilització de dispositius portàtils per introduir dades, la inclusió de codis de barra o QR’s, etc. A més de l’ús dels sistemes tradicionals utilitzats fins al moment.

Als nostres magatzems es preparen més de 50 entregues diàries repartides majoritàriament amb el nostre propi transport garantint que la mercaderia arribarà puntualment a la data pactada i en perfectes condicions.

Des de Plascom ens comprometem amb la màxima eficàcia i fiabilitat en cadascun dels nostres projectes.

5_peces_blaves

1_tapes